“TRUST” is always our first priority. We have never stopped in perfecting our work with dedication and innovation attitudes to provide our partners reliable solutions. “Excellence” is what our partners say about us and we invite you to experience that quality.

LIÊN HỆ
Giải pháp

neoHome – Phần mềm quản lý an ninh và giám sát bảo vệ an ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý bảo vệ và an ninh, thì phần mềm quản lý đường patro và giám sát nhân viên neoHome có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về an ninh hiệu quả hơn.

Phần mềm giám sát nhân viên của NeoHome giúp quản lý nhân viên dễ dàng hơn, đồng thời giám sát hoạt động của họ trong suốt quá trình làm việc. Phần mềm này có tính năng ghi lại và theo dõi hoạt động của nhân viên, từ việc đăng nhập vào hệ thống đến việc thực hiện các tác vụ cụ thể. Điều này giúp quản lý của bạn có thể kiểm tra được hiệu quả làm việc của nhân viên và giải quyết những vấn đề xảy ra kịp thời.

Ngoài ra, tính năng định vị GPS cũng được tích hợp trong phần mềm này, cho phép quản lý kiểm soát vị trí của nhân viên trong thời gian thực. Tính năng này giúp bạn đảm bảo rằng nhân viên đang thực hiện đúng vị trí và thời gian của mình, đồng thời tăng tính hiệu quả trong công việc quản lý.

Đối với việc quản lý đường patro, chúng tôi cung cấp một giải pháp tương tự. Hệ thống quản lý đường patro giúp quản lý giám sát hoạt động của các bảo vệ và đảm bảo rằng họ thực hiện công việc đúng thời gian và đúng địa điểm. Tính năng định vị GPS cũng được tích hợp trong hệ thống này, giúp quản lý theo dõi vị trí của bảo vệ và đảm bảo rằng họ thực hiện đầy đủ đường patro trong khu vực được chỉ định.

  1. Quản lý nhân viên: phần mềm giúp quản lý thông tin về nhân viên, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản đăng nhập, chức vụ và trạng thái hoạt động. Điều này giúp quản lý có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin nhân viên và đảm bảo rằng thông tin được cập nhật đầy đủ.
  2. Giám sát nhân viên: phần mềm giúp quản lý theo dõi hoạt động của nhân viên trong thời gian thực, ghi lại các thông tin như thời gian đăng nhập, đăng xuất, tình trạng làm việc và các hoạt động cụ thể mà họ thực hiện. Điều này giúp quản lý có thể kiểm tra được hiệu quả làm việc của nhân viên và giải quyết các vấn đề xảy ra kịp thời.
  3. Định vị GPS: tính năng này cho phép quản lý theo dõi vị trí của nhân viên trong thời gian thực, đảm bảo rằng nhân viên đang thực hiện công việc của mình đúng địa điểm và thời gian được chỉ định. Điều này cũng giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát vị trí của nhân viên và đảm bảo tính hiệu quả trong công việc quản lý.
  4. Quản lý đường patro: tính năng này giúp quản lý thiết lập các đường patro cho bảo vệ và giám sát hoạt động của họ trong suốt quá trình tuần tra. Phần mềm ghi lại thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi lần tuần tra, đảm bảo rằng bảo vệ thực hiện công việc đúng thời gian và đúng địa điểm.
  5. Quản lý thiết bị: phần mềm giúp quản lý theo dõi các thiết bị an ninh và đảm bảo rằng chúng đang hoạt động đúng cách. Quản lý có thể cập nhật thông tin về các thiết bị, như trạng thái hoạt động và lịch sử bảo trì để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động tốt nhất có thể.
  6. Báo cáo và thống kê: phần mềm cho phép tạo ra các báo cáo và thống kê về hoạt động của nhân viên và hệ thống bảo vệ. Quản lý có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động được thực hiện và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bảo vệ.
  7. Hệ thống cảnh báo: tính năng này cho phép phần mềm cảnh báo quản lý về các hoạt động không đúng quy trình, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống nguy hiểm. Quản lý có thể đưa ra phản ứng kịp thời và giải quyết các vấn đề kịp thời.
  8. Quản lý truy cập: phần mềm cho phép quản lý điều chỉnh quyền truy cập của nhân viên đối với các tính năng khác nhau của hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng các nhân viên chỉ có quyền truy cập vào những tính năng cần thiết và tránh được các vấn đề về bảo mật.
  9. Tích hợp với các hệ thống khác: phần mềm NeoHome có thể tích hợp với các hệ thống khác như hệ thống kiểm soát ra vào hoặc hệ thống báo động, giúp tăng cường khả năng quản lý và bảo vệ.

Tóm lại, phần mềm NeoHome là một giải pháp quản lý bảo vệ đầy đủ tính năng và tiện ích, giúp quản lý theo dõi hoạt động của nhân viên và hệ thống bảo vệ, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong quá trình bảo vệ tài sản và nhân viên của công ty.

Giải pháp quản lý bảo vệ và đường patro NeoHome có thể quản lý an ninh hiệu quả hơn và đảm bảo rằng nhân viên và bảo vệ đang thực hiện công việc của mình một cách đáng tin cậy. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và tư vấn giải pháp phù hợp cho NeoHome của bạn.